Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης

Με κεντρικό σύνθημα “Είναι στο χέρι μου”, ξεκίνησε το 2012 την επαναλειτουργία της σε νέα βάση, η Κινητή μονάδα Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτη, μια μονάδα όπου οι γυναίκες άνω των 40 ετών μπορούν να κάνουν δωρεάν εξέταση μαστογραφίας. Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μια κίνηση ζωής, μια κίνηση αλληλεγγύης και αναγνώρισης του ουσιαστικού ρόλου που έχουν […]