Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης

Με κεντρικό σύνθημα “Είναι στο χέρι μου”, ξεκίνησε το 2012 την επαναλειτουργία της σε νέα βάση, η Κινητή μονάδα Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτη, μια μονάδα όπου οι γυναίκες άνω των 40 ετών μπορούν να κάνουν δωρεάν εξέταση μαστογραφίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μια κίνηση ζωής, μια κίνηση αλληλεγγύης και αναγνώρισης του ουσιαστικού ρόλου που έχουν διαχρονικά οι γυναίκες που χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη σημασία της μαστογραφίας.

Βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας, είναι η δημιουργία παιδείας πρόληψης, αλλά και η άρση των αρνητικών στερεότυπων.

Μέσω και αυτής της Κινητής Μονάδας, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει με όλες τις δυνάμεις οργανωμένα και στρατηγικά μαζί με τους Δήμους της Κρήτης και τις δομές της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Αναγκαιότητα

Η παρουσία της κινητής μονάδας στους δήμους της Κρήτης, μέσα σε χωριά, και ενορίες, αποτελεί από μόνη της πηγή ενημέρωσης, παρακίνησης και ευαισθητοποίησης της γυναίκας, η οποία θα κάνει μερικά βήματα μόνο μέχρι την κινητή μονάδα για να υποβληθεί δωρεάν στη σωτήρια για τη ζωή της μαστογραφία.

Διαδικασία

  • n  Μαστογραφία
  • n  Γνωμάτευση
  • n  Περεταίρω Έλεγχος(όταν χρειάζεται)
  • n  Υπερηχογράφημα
  • n  Παρακέντηση
  • n  Παρακολούθηση

Ανθρώπινο δυναμικό

Ο επικεφαλής ιατρός της Κινητής Μονάδας του Μαστογράφου είναι ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ακτινολόγος Γιώργος Πιτσούλης.

Η επιστημονική ομάδα που απαρτίζει την μονάδα του Μαστογράφου είναι ακριβώς η ίδια που την λειτούργησε για πρώτη φορά επί νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και αποτελείται από τους επίσης γιατρούς Σοφία Σταγγουράκη, Κάβαλο Τζεραλντίνα, και Ευαγγελία Σφακιανάκη.

Για την αποτελεσματική δράση της Μονάδας, η Περιφέρεια Κρήτςη συνεργάζεται με τους κατά τόπους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τις Οργανώσεις Γυναικών, τις Εκκλησιαστικές Ενορίες τις Τοπικές Κοινότητες, τα Εργατικά Κέντρα, τα Κέντρα Υγείας   κ.α.