Αποτελέσματα της Μονάδας

2008-2010: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου

 • n  Εξετάστηκαν 6557 γυναίκες
 • n  1η μαστογραφία: 48%
 • n  Συμπληρωματικό έλεγχο επί του συνόλου σε 30% περίπου  των γυναικών
 • n  FNA σε 85 γυναίκες
 • n  Κακοήθεια ≤ 1% (επί του γενικού συνόλου)

Από 21/1/2012 έως 30/11/ 2013: Περιφέρεια Κρήτης

 • n  Εξετάστηκαν έως τώρα 12.147 γυναίκες (σε όλους τους Δήμους της Κρήτης)
 • n  Πρώτη φορά έκαναν Μαστογραφία
 • n  36% στο Π.Ε. Ηρακλείου,
 • n  51% στο Π.Ε. Χανίων ,
 • n  56% στο Π.Ε. Λασιθίου και
 • n  53% στο Π.Ε. Ρεθύμνου

Άλλες  Ενισχυτικές δράσεις:

 • n  Ενημερωτικές ημερίδες
 • n  Συμμετοχή σε συνέδρια
 • n  Παρουσιάσεις (Τv, Ραδιόφωνο Διαδίκτυο)
 • n  Ενημερωτικό φυλλάδιο για μηνιαία Αυτοεξέταση