Αποτελέσματα της Κινητής Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής για το 2013

Έγιναν επισκέψεις σε 91 σχολεία συνολικά και εξετάστηκαν 2165 παιδιά. Από αυτά:

Σε 1311 παιδιά (60,5%), διαγνώστηκε τερηδόνα. Από αυτά, κορίτσια ήταν τα 647 (49,3%) και αγόρια 664 (50,6%).

Σε 290 παιδιά (13,3%) διαγνώστηκε ουλίτιδα.

Έγιναν 151 εξαγωγές (6,97%).

Πολυτερηδονισμός διαγνώστηκε σε 26 παιδιά (1,2%).

Ορθοδοντική θεραπεία χρειάζονται 1081 (40,9%).

Προληπτικές καλύψεις χρειάζονται 93 παιδιά (4,2%).