Αναγνώριση της σημασίας της Στοματικής Υγείας

Στοματικές νόσοι όπως: Οδοντική τερηδόνα ,περιοδοντική νόσος, απώλεια δοντιών, στοματικές αλλοιώσεις, στοματοπροσωπικό τραύμα και στοματοφαρυγγικός καρκίνος είναι βασικά προβλήματα υγείας και μεταξύ των άλλων νόσων, είναι στη τέταρτη θέση από πλευράς κόστους θεραπείας.

Νοσήματα στο στόμα, όπως η καντιντίαση, η τριχωτή γλώσσα, το ΗIV, το σάρκωμα Κaposi, το λέμφωμα μη-Hodgkin και η ξηροστομία, αποτελούν πρώιμες ενδείξεις συστηματικών νόσων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ νόσων του στόματος και διαβήτη, καρδιολογικών προβλημάτων, πνευμονικών παθήσεων και πρόωρων βρεφών.

Οι Οδοντίατροι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στη προάσπιση της γενικής υγείας με την πρόληψη σοβαρών ασθενειών