Αναγνώριση – Διακρίσεις

Ανάδειξη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας σε διεθνές επίπεδο από τον Ο.Η.Ε.

Τα οφέλη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας αποτέλεσαν αντικείμενο κοινής έρευνας που διεξήχθη πρόσφατα από την Αρχή των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και τη Βελτίωση της Κατάστασης των Γυναικών.

Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών και η Σχολή Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Κολούμπια της Νέα Υόρκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασαν  το έργο της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας κατά την “Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τις Δημόσιες Υπηρεσίες” τον  Ιούνιο του 2011, ως παράδειγμα καλών πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που συνέβαλε ουσιαστικά και συστηματικά στην ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των γυναικών και ιδιαίτερα όσων ζουν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής  αποτύπωσαν  και ανέδειξαν σε διεθνές επίπεδο την καινοτόμο δράση της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας